Missie

Cornerstone Onszelf uitleggen
Laatst werd er voorgesteld dat wij ons zelf wat meer en beter uit moeten leggen zodat de achterban beter begrijpt wat we doen en ons meer kan ondersteunen. Want ‘Verzoening tussen Jood en Arabier’, we hadden toch van die fijne conferenties en…zijn we nog wel bezig in de Arabische wereld en waarom al dat Thora onderwijs…dat hoort toch niet bij verzoening tussen Jood en Arabier?

Op de bestuursvergadering van afgelopen week was het de taak van één van de bestuursleden om de vergadering te openen met Bijbellezen en gebed. Hij las Numeri  9: 15- 23 voor. Het is te lang om te citeren maar dit is vers 18: ‘Op het bevel van JHWH braken de Israëlieten op, en op het bevel van JHWH sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp.’ Het bestuurslid meldde dat er in dit gedeelte 5 keer staat geschreven dat als de wolk optrok, de Israëlieten optrokken en dat als de wolk op de tabernakel rustte, soms wel een maand of langer, dan bleef het volk op die plaats in hun kamp. Waarom 5 keer? Waarom is het zo belangrijk? Waarom mochten ze zelf niet uitmaken wanneer het hun uitkwam om verder te trekken of wanneer ze rust moesten hebben en op welke plek?