ANBI info

Stichting Cornerstone Ministries is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat uw donaties aan Cornerstone Ministries belasting aftrekbaar zijn.

Kamer  van Koophandel te Amersfoort:  NR. 41190181; RSIN nummer: 8058.93.957  

Verklaring jaarcijfers 2018 Stichting Cornerstone te Soest

Getekende jaarrekening 2018 van Stg. Cornerstone – Soest

Stichting Cornerstone Jaarrekening Stichting RJ640 t/m 30 – 11- 2016 [1048]

Stichting Cornerstone Jaarrekening Stichting RJ640 2017

kascontrole 2017

Activiteiten Stichting Cornerstone in 2016

Verklaring jaarcijfers 2015 Stichting Cornerstone te Soest

Stichting Cornerstone Jaarrekening 2015

Jaarrekening over 2014

ANBI behouden

Kamer  van Koophandel te Amersfoort:  NR. 41190181; RSIN nummer: 8058.93.957  

Voor meer informatie: Dhr. Andre Schaap (info@as-administraties.nl)