de dag na Yom Ha’atzma’oet, Onaf­hanke­lijk­heids­dag.

Vandaag, de dag na Yom Ha’atzma’oet, Onaf­hanke­lijk­heids­dag, een lied van dankbaarheid en voorbede, opdat heel de wereld de naam van Jezus zal kennen en eren. Hoshiana betekent ‘Red alstublieft’. Het wordt gezongen door Joshua A’aron, die u inmiddels wel bekend zal zijn