Conferentie 2022

ABRAHAM VERBOND: VERZOENING TUSSEN JODEN EN ARABIEREN EN JOM TROEA (ROSJ HASJANA) DE ‘DAG VAN BAZUINEN’ Datum: 23 t/m 27 september 2022 Ik vraag jullie […]